Plus

CLIMA SEVERO

GARANZIA KORUS

garanzia-15-anni

K-PERFECT

k-perfect

MADE IN ITALY

made-in-italy

TRASMITTANZA FINO A 1UW

trasmittanza-fino-1